*
*
*
*
*

Wij gaan bewust om met jouw persoonsgegevens. Door akkoord te gaan met onze privacy verklaring, kunnen wij jouw sollicitatie verwerken. Alvast bedankt en tot snel!

Privacy Statement Talent in Control
PRIVACY STATEMENT TALENT IN CONTROL
 
Talent in Control zet zich in voor bescherming van de privacy van gebruikers van haar diensten. Wij willen dat gebruikers veilig gebruik kunnen maken van onze diensten. Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zoals deze ge´mplementeerd is in de Nederlandse wet (de Relevante Wetgeving).
 
Doel en bewaartermijn
Je hebt middels je inschrijving blijk gegeven ge´nteresseerd te zijn in een baan of interim opdracht via Talent in Control nu of in de toekomst. Om je als gespecialiseerd bureau bij een eerstvolgende of latere carriŔrestap van dienst te kunnen zijn, bewaren we graag jouw gegevens om je in voorkomend geval gericht te kunnen benaderen. Je gegevens worden gedurende 24 maanden bewaard, een maand voor het einde van deze termijn vragen wij opnieuw toestemming om je gegevens te bewaren.
 
Persoonsgegevens
Om onze diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Talent in Control slaat persoonsgegevens, arbeids- en opleidingsgeschiedenis en andere bij de dienstverlening passende gegevens op.

Wij zullen jouw gegevens registreren, opslaan en verwerken voor een juiste afwikkeling van de procedure. Indien je wordt voorgedragen bij een klant, dan zullen wij de noodzakelijke gegevens verstrekken aan onze klant. Dit gaat altijd in overleg met jou.
 
Door akkoord te gaan met de privacy statement van Talent in Control, verklaar je het volgende:
 
Talent in Control mag mijn gegevens delen met andere bedrijven in de uitvoering van hun taken. Mijn toestemming is geen onderdeel van een contract, maar wel nodig voor de uitvoering van de dienstverlening van Talent in Control.

Als er in de toekomst iets niet gaat zoals afgesproken met mijn gegevens, weet ik dat ik naar de Autoriteit Persoonsgegevens kan gaan om mijn zaak aan te dragen.
 
Ik begrijp dat Talent in Control kan besluiten mijn gegevens niet te verwijderen als er sprake is van administratieve plichten.

Ik ben op er van op de hoogte, dat ik mijn gegevens altijd mag:
1             Inzien
2             Aanpassen
3             Overdragen aan een andere partij
4             Laten verwijderen

Wijziging van de privacy statement
Wij kunnen onze privacy statement aanpassen. Als wij de privacy statement in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze website plaatsen samen met de nieuwe privacy statement.
Ik heb de voorwaarden gelezen